Välkommen till Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

Har samhällsmasten en framtid?

Läs mer om Bredbandsforums kartläggning av befintliga och planerade samhällsmaster runt om i Sverige

Färdplan för måluppfyllnad 2025

Ta del av Bredbandsforums rekommendationer för en fortsatt bredbandsutbyggnad i hela Sverige