Välkommen till Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

Samverkan för digital mobilitet i hela Sverige

Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Drift och underhåll av fastighetsnät

Läs Bredbandsforums kartläggning av hur drift och underhåll hanteras i svenska fastighetsnät.