Välkommen till Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

Samverkan för digital mobilitet i hela Sverige

Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023

Efteranslutningar till fibernätet

Så kan efteranslutningar av fastigheter, hushåll och företag till fibernätet främjas – ny rapport från Bredbandsforums kansli