Välkommen till Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

Ny vägledning i överenskommelser och avtal om bredbandsutbyggnad

Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp Avtal som verktyg för samverkan

Vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät"

Ta del av Bredbandsforums vägledning för fastighetsägare att systematiskt hantera drift och underhåll av svenska fastighetsnät.