Välkommen till Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer hittar vi lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

Bredbandslyftet

Läs mer om Bredbandsforums program för vägledning till kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor.

Infrastruktur för digitalisering

Ta del av slutrapporten från Bredbandsforums arbetsgrupp för en robust och tillförlitlig bredbandsinfrastruktur i hela Sverige