Regionala bredbandskoordinatorer

Regionala bredbandskoordinatorer arbetar för bättre samordning i bredbandsfrågor – genom att stödja kommuner, kartlägga behov och främja samverkan.


Bredbandskoordinatorernas uppdrag

En bredbandskoordinator fungerar som kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer. I bredbandskoordinatorernas uppdrag ingår bland annat att:
  • verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och som är verksamma i länet,
  • verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
  • främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
  • stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
  • vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner,
  • stödja och underlätta kommunernas arbete med att bistå lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät).

Här kan du läsa mer om inriktningen för bredbandskoordinatorernas arbete och prioriterade områden för 2019.

Klicka här för att läsa regeringens erbjudande till regionerna om att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator.

Funktionen som regional bredbandskoordinator är placerad i den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret för respektive län. Sedan januari 2019 ansvarar landstinget (regionen) för regional utveckling i samtliga län.

Sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer

Till sin hjälp har de regionala bredbandskoordinatorerna ett nationellt sekretariat som är placerat på Bredbandsforums kansli. Det nationella sekretariatet är en stödfunktion för de regionala bredbandskoordinatorerna. Vi arbetar för att underlätta samverkan, bidra till kompetensutveckling och tillvarata det nationella perspektivet på bredbandsutbyggnad.

Sekretariatet arrangerar regelbundet nätverksträffar för regionala bredbandskoordinatorer. Syftet med träffarna är att bidra till samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vi bjuder in marknadsaktörer, myndigheter och andra organisationer för att de ska informera om sin verksamhet och skapa möjlighet till dialog och nätverkande med bredbandskoordinatorerna!

Sekretariatet bidrar till samverkan mellan nationella och regionala aktörer, och uppföljning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet. Uppföljning av verksamheten görs årligen. Här kan du läsa våra tidigare sammanställningar:

Kontakta din regionala bredbandskoordinator

Blekinge:
Rikard Svensson
rikard.svensson@regionblekinge.se

Dalarna:
Anders Oksvold
anders.oksvold@digitaladalarna.nu

Gotland:
Anne Ståhl-Mousa
anne.stahl-mousa@gotland.se

Gävleborg:
Annica Aneklev
annica.aneklev@regiongavleborg.se

Halland:
Ellinore Svan
ellinore.svan@regionhalland.se

Jämtland:
Peter Adolfsson
peter.adolfsson@regionjh.se

Jönköping:
Ingemar Svensson
ingemar.svensson@rjl.se

Kalmar:
Magnus Hammarstedt
magnus.hammarstedt@regionkalmar.se

Kronoberg:
Peter Kirsten
peter.kirsten@kronoberg.se

Norrbotten:
Jonas Tiger
jontig01@norrbotten.se

Skåne:
Lars Winther-Hansen
lars.winther-hansen@skane.se

Stockholm:
Emma Alenbrand
emma.alenbrand@sll.se

Sörmland:
Göran Wide
goran.wide@region.sormland.se

Uppsala:

Sofia Millbert
sofia.millbert@regionuppsala.se

Värmland:
Erik Larsson
erik.larsson@regionvarmland.se

Västerbotten:
Eva-Marie Marklund
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se

Västernorrland:
Mathias Sundin
mathias.sundin@rvn.se 

Västmanland:
Lars Eriksson
lars.o.eriksson@regionvastmanland.se

Västra Götaland:
Eric Åkerlund
Eric.akerlund@vgregion.se

Örebro:
Linus Grabö
linus-goran.grabo@regionorebrolan.se

Östergötland:
Jonas Jernberg
Jonas.jernberg@regionostergotland.se

Magnus Hansson
magnus.hansson@regionostergotland.se