Bredbandsforums kansli

Bredbandsforums dagliga verksamhet drivs av ett kansli.


Kansliets uppdrag

Bredbandsforums kansli ansvarar för det löpande arbetet i Bredbandsforum och driver sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna.

I arbetet ingår att driva arbetsgrupperna och stödja dess ordförande. Det ingår vidare att stödja Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i arbetet med Bredbandsforums styrgrupp, genom att producera underlag, föreslå nya arbetsgrupper och andra aktiviteter, samt i övrigt främja bredbandsstrategins genomförande. Kansliet ska även verka för att öka kännedomen om den nationella bredbandsstrategin och om Bredbandsforums arbete och resultat.

Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att ansvara för kansliet. Kansliet är en självständig enhet under PTS generaldirektör.

På kansliet jobbar:

  • Nicklas Liss-Larsson, chef
  • Mattias Svanold
  • Christian Höglund
  • Pernilla Rydmark

Kontakta Bredbandsforums kansli

Telefon:
08-678 55 00

E-post:
kontakt@bredbandsforum.se

Adress:
Bredbandsforum, Box 5398, 102 49 Stockholm

Besöksadress:
Post- och telestyrelsen, Hälsingegatan 38, Stockholm
Tunnelbanestation: Stadion

Öppettider:
Växel och reception har öppet på vardagar mellan klockan 8 och 17.

Webbredaktionen:
Har du frågor om eller synpunkter på den här webbplatsen kan du skriva till kontakt@bredbandsforum.se.