Sveriges bredbandsstrategi

Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att detta ska vara möjligt måste hela Sverige vara uppkopplat.


Sverige helt uppkopplat 2025

Den nationella politiken läggs fast av riksdag och regering genom beslut om regler, finansiering och politiska mål och inriktningar. Den nuvarande nationella bredbandspolitiken slås fast i dokumentet Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi, som regeringen beslutade i december 2016. De viktigaste målen i strategin är att:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Politiken inom EU är en del av den nationella politiken och på bredbandsområdet är Den digitala agendan för Europa en av utgångspunkterna för den nationella poltiken i övrigt.