Tillgänglighet för Bredbandsforum.se

Bredbandsforums kansli står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här artikeln beskriver hur Bredbandsforum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.bredbandsforum.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.


Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av www.bredbandsforum.se.

Webbplatsen publicerades den 29 januari 2019.

Senaste bedömningen av webbplatsens tillgänglighet gjordes den 3 juli 2019.

Identifierade fel åtgärdades under 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 mars 2020.