Tillgänglighet för Bredbandsforum.se

Bredbandsforums kansli står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här artikeln beskriver hur Bredbandsforum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.bredbandsforum.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Webbplatsens språk ska vara definierat

  • Information om huvudspråk är inte angivet i kod på Bredbandsforum.se. Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 3.1, framgångskriterium 3.1.1 (nivå A), teknik H57: ”Using language attributes on the html element”.

Huvudmenyn

  • Det ska framgå för användaren var hen befinner sig i strukturen. När en länk är vald i huvudmenyn så ska det framgå med markeringar i färg, form eller kontrast vad som är valt. Länkarna i huvudmenyn på Bredbandsforum.se ska korrigeras så att de ser klickbara ut. Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 2.4, framgångskriterium 2.4.2. samt WCAG 2.1, riktlinje 1.4, framgångskriterium 1.4.1 (nivå A), teknik F73: Failure of Success Criterion 1.4.1 due to creating links that are not visually evident without color vision, teknik G182: Ensuring that additional visual cues are available when text color differences are used to convey information.

Länkstigar

  • Länkstigar ska läggas till på samtliga sidor på Bredbandsforum.se. Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 2.4, framgångskriterium 2.4.8 (nivå AAA), teknik: G65: Providing a breadcrumb trail.

Länka alla sidor tillbaka till startsidan

  • Ändra loggans alternativtext till alt=”Startsida Bredbandsforum.se”. Läs mer: Vägledningen för webbutveckling – riktlinje R31 Länka alla sidor till startsidan.

HTML-kod och CSS-kod ska validera

  • Fel och varningar ska åtgärdas så att alla sidor validerar. Läs mer: WCAG 2.1, riktlinje 4.1, framgångskriterium 4.1.1 (nivå A) teknik G134: ”Validating Web pages”.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2019.


Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av www.bredbandsforum.se.

Senaste bedömningen gjordes den 3 juli 2019.

Webbplatsen publicerades den 29 januari 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 september 2019.