Riktlinjer för personuppgiftshantering

Så här behandlar Bredbandsforums kansli personuppgifter som inhämtas genom webbplatsen www.bredbandsforum.se


Personuppgiftsansvar

Bredbandsforums kansli ansvarar för det löpande arbetet i Bredbandsforum. Kansliet administreras av myndigheten Post- och telestyrelsen (org.nr 202100-4359), och Post- och telestyrelsen är därför personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Har du frågor om hur Bredbandsforums kansli hanterar personuppgifter kan du kontakta kansliet på kontakt@bredbandsforum.se eller Post- och telestyrelsens dataskyddsombud på dataskyddsombudet@pts.se.


Ändamål

Bredbandsforums kansli behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen vid:

  • Beställning av informationsmaterial
  • Prenumeration via e-post på nyhetsbrev
  • Hantering av anmälningar till Bredbandsforums arrangemang

Offentlighetsprincipen

Eftersom Bredbandsforums kansli är placerat på den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen omfattas vi av offentlighetsprincipen. Den innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och om sekretess på regeringens webbplats.


Överföring av personuppgifter

Bredbandsforums kansli kan komma att vidarebefordra personuppgifter som lämnats via webbplatsen om vi är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.


Rättigheter

För att ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv eller invända mot en personuppgiftsbehandling, eller om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig (registerutdrag), kan du kontakta Bredbandsforums kansli eller Post- och telestyrelsen. Mer information om dina rättigheter finns här.

För att klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du höra av dig till Bredbandsforums kansli, Post- och telestyrelsen, samt även till Datainspektionen.


Gallring

Personuppgifter som samlats in för beställning av informationsmaterial och hantering av anmälningar till Bredbandsforums arrangemang kommer att finnas kvar hos Bredbandsforums kansli tills syftet med insamlingen inte längre kvarstår, dvs tills material skickats eller anmälan behandlats. Personuppgifter som samlats in för prenumeration på Bredbandsforums nyhetsbrev kommer att finnas kvar till dess du meddelar att du vill att de tas bort.


Mer information

Mer utförlig information om Post- och telestyrelsens hantering av personuppgifter hittar du på myndighetens webbplats: https://www.pts.se/sv/om-pts/om-webbplatsen/juridisk-information/behandling-av-personuppgifter/