Bredbandsforums nyhetsbrev

Med Bredbandsforums nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum och arbetet mot ett helt uppkopplat Sverige.


Ett nyhetsbrev om bredbandsutbyggnad och digitalisering

Nyhetsbrevet tar en paus under 2019 för att anpassas till nya tillgänglighetsdirektiv och riktlinjer, men återkommer så snart som möjligt.

Det artonde numret publicerades i december 2018 och innehåller följande artiklar:

  • Uppkopplad! – Nationell bredbandskonferens i Vara
  • Bredbandslyftet
  • Infrastruktur för digitalisering
  • Nya Byanätsforum
  • Två år med utbyggnadslagen
  • Material från Bredbandsforums styrgrupp
  • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband
  • Ny teknik för mobilt bredband

Läs Bredbandsforums artonde nyhetsbrev – december 2018

Ladda ned en PDF-version av artikeln "Ny teknik för mobilt bredband"