Vägledning om hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden

17 juni 2019

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerade 2018 en rapport om kommunernas roller på bredbandsmarknaden. Myndigheten har nu omsatt rapporten till en praktisk vägledning som kan användas av beslutsfattare eller tjänstemän inom kommuner och stadsnät när det gäller bredbandsfrågor.

Kommuner är viktiga aktörer i bredbandsutbyggnaden. Genom att agera i rollen som t ex tillståndsgivare eller markägare påverkar kommunen förutsättningarna för olika aktörers utbyggnad av fast och mobilt bredband. I många fall äger också kommunerna stadsnät som bygger bredbandsnät och agerar på marknaden i konkurrens med privata aktörer.

Den nya vägledningen innehåller tips inom olika aspekter av bredbandsområdet.

Ta del av vägledningen på PTS webbplats.

Youtube kan du se en kort informationsfilm om vägledningen.