Snabbt bredband underlättar hemarbete

4 september 2020

Sifo har på uppdrag av Ip-Only undersökt hur tillgången till eller avsaknaden av snabbt bredband påverkar möjligheterna till hemarbete och välmåendet i hushåll som hemarbetar. Undersökningen visar bland annat att svenskar förväntar sig att hemarbete kommer bli mycket vanligare i framtiden, och att en snabb uppkoppling underlättar många olika aspekter av att arbeta hemifrån. Exempelvis är det tre gånger så vanligt att uppleva störningar eller problem med hemarbetet i hushåll som saknar en fiberanslutning i jämförelse med hushåll som har tillgång till fiber.

Läs mer om undersökningen på Ip-Onlys webbplats: https://www.ip-only.se/nyheter/undersokning-snabbt-bredband-paverkar-effektivitet-och-hur-vi-mar-nar-vi-jobbar-hemma-under-corona/

Klicka här för att ladda ned rapporten: https://cms.ip-only.se/wp-content/uploads/2020/08/sifo-original-003.pdf