Sexton Bredbandslyft senare

20 december 2019

Bredbandsforums initiativ Bredbandslyftet är en vägledning för kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Sedan Bredbandsforums kommungrupp skapade konceptet har nu Bredbandsforums kansli genomfört Bredbandslyftet tillsammans med sexton kommuner runtom i Sverige. Här berättar Christa Ahlenblom – projektledare på Bredbandsforums kansli – om vilka erfarenheter vi kan dra av de hittills genomförda Bredbandslyften.

Bredbandsforums arbetsgrupp Kommungruppen skapade en vägledning för kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Vägledningen sker inte i form av till exempel en broschyr med allmänna råd och rekommendationer. Istället utvecklade arbetsgruppen ett program, Bredbandslyftet, som genom dialog och diskussion kan vägleda kommuner i de utmaningar och vägval man står inför i bredbandsfrågan. Läs mer om bredbandslyftet här.

Bredbandsforums kansli har nu genomfört Bredbandslyftet tillsammans med kommunerna Mullsjö, Gnesta, Norrtälje, Norberg, Pajala, Kramfors, Ånge, Skövde, Hultsfred, Tierp, Nykvarn, Nynäshamn, Vansbro, Säter, Lysekil och Strömsund.

Christa Ahlenblom är projektledare på Bredbandsforums kansli och ansvarar för Bredbandslyftet.

Hej Christa! Varför är det viktigt att Bredbandsforums kansli besöker kommunerna fysiskt?

– Genom att mötas fysiskt och åka ut till kommunen kan vi från Bredbandsforums kansli få en mycket större förståelse för kommunens utmaningar. Vi får mer energi och dynamik i diskussionerna och en helt annan kontakt med varandra. Erfarenheten säger oss också att det blir en bättre och bredare uppslutning till fysiska möten, och en av huvudpoängen med Bredbandslyftet är just att hela kommunen är representerad, på politisk- och tjänstemannanivå. Det leder till att så många som möjligt får en ökad kunskap i frågorna, och att fler känner ett ansvar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Det bör hanteras som en gemensam fråga, det är viktigt att inte någon sitter ensam och brottas med utmaningar som kräver strategiska beslut på politisk nivå.

Vilka är förutsättningarna för ett riktigt bra möte och efterarbete?

– Högsta politiska ledningen behöver vara på plats, liksom de som har ett mandat att ta ekonomiska beslut. Då kan man få till en strategisk diskussion som man vet kan leda vidare till konkreta åtgärder. Den specifika modellen för hur diskussionen ska ske vilar på att den kan resultera i möjliga handlingsalternativ för det fortsatta arbetet samt eventuellt beslut om nya vägval.

– På tal om åtgärder så är en framgångsfaktor att vi just formulerar några konkreta fokusområden för kommunen att följa upp fram till uppföljningsmötet. Då sparkas arbetet igång medan alla har diskussionerna i färskt minne. Under Bredbandslyftet skapas dessutom en grupp som tillsammans med kommunens bredbandsansvarige följer upp rekommendationerna med stöd av den regionala bredbandssamordnaren. 

– Kartläggningsanalysen som Bredbandslyftet bistår kommunerna med är också en mycket viktig pusselbit för att kunna komma vidare.

Finns det något gemensamt hos de kommuner vi hittills besökt med Bredbandslyftet?

– Alla har höga ambitioner på området, även fast de kommit olika långt. Vi har varit hos kommuner som har en väldigt hög fiberpenetration och nu behöver lösa den sista biten på landsbygden medan andra kämpar med att prioritera områden eller ta ett strategiskt nytag. Gemensamt är att alla siktar högt.

– Landsbygdsutmaningen återkommer också. Däremot behöver lösningarna som man kan tänka sig inte vara desamma i alla kommuner vi besökt. I vissa kommuner finns det många fiberföreningar, i andra inte en enda. Vissa har ett stadsnät som kan fortsätta jobba för att bygga ut bredband på landsbygden, andra samarbetar med nationella operatörer.

– Bredbandslyftet går också till så att de regionala bredbandskoordinatorerna deltar på mötet och har en viktig roll i att stötta kommunen och bredbandssamordnaren på kommunen både innan, under och efter själva Bredbandslyftet. Som tur är har ju nu hela landet gemensamt att vi har regionala bredbandskoordinatorer som gör ett fantastiskt jobb.

Så vad har Bredbandslyftet resulterat i för de sexton kommuner vi hittills besökt?

– Vissa har fått kontakt med nya marknadsaktörer eller återupptagen kontakt med marknadsaktörer man tidigare samarbetat med men där samarbetet inte har fungerat. Vissa har också sett över sina egna processer och planer och på så sätt förhoppningsvis skapat större incitament för samverkan inom kommunen. I alla Bredbandslyft brukar vi understryka vikten av tydlig information till kommuninvånarna om vilka planer och alternativ som finns, och att kommunen kan använda den stora trovärdighet man har hos medborgarna för att informera om bredband på ett sätt som kan driva på utbyggnaden.

– Bredbandslyftet innebär ett nära samarbete med den regionala bredbandskoordinatorn, som därigenom får en bättre förståelse för kommunens utmaningar och som kan bistå med stöd och vägledning samt kontakter.

– Den återkoppling vi får kan sammanfattas i att de som deltar i Bredbandslyftet får en konkret draghjälp att komma igång, och resultatet är att det blir en förnyad aktivitet i frågan - inte minst genom att kommunledningen inser hur det ligger till och kan ta ansvar för hur man ska kunna lösa de utmaningar som kvarstår med att uppnå bredbandsmålen.

Representerar du en kommun och är intresserad av Bredbandslyftet kan du kontakta din regionala bredbandskoordinator. De regionala bredbandskoordinatorerna samordnar genomförandet av Bredbandslyftet i sin respektive region.