Senaste nytt om Bredbandsforums samverkansprojekt för bättre mobiltäckning

17 september 2021

Sverige ligger långt fram i utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband. För de allra flesta av oss fungerar det mobila bredbandet för de tjänster och applikationer vi använder, där vi befinner oss. Men i en del områden, särskilt på Sveriges landsbygder, upplever många att täckningen är bristfällig.

I de allra flesta fall beror det helt enkelt på att det inte finns tillräckligt med sändarplatser – mobilmaster – på platsen. Det kan i sin tur bero på att operatörerna bedömer att kundunderlaget eller behovet är för litet för att motivera den stora investering som det är att bygga en mobilmast. Särskilt om både el och fiber behöver dras fram för att masten ska fungera. Men skulle bedömningen bli annorlunda om operatören hade tillgång till mer och bättre information, lokalkännedom, och det även fanns större möjligheter till samverkan mellan kommuner, regioner, och mobiloperatörer?

Bredbandsforum samarbetar just nu med Region Värmland i ett spännande pilotprojekt, som utreder dessa frågor i kommunerna Filipstad, Torsby och Årjäng.

Pilotprojektet syftar till att skapa en arbetsprocess för förbättrad samverkan mellan operatörer, regioner och kommuner. Genom att hjälpas åt skapas en mycket bättre bild av var täckningen är bristfällig och hur förutsättningarna ser ut för att etablera nya sändarplatser. Det kan exempelvis finnas utbyggnadsplaner från operatörerna som regioner och kommuner borde känna till, och invånare och verksamheter ute i kommunerna kan ha värdefull information som påverkar mobiloperatörernas kommersiella förutsättningar.

Olika metoder används för att ta reda på hur det är ställt med täckningen i kommunerna såsom signalmätningar, intervjustudier och interaktiva kartor. När sedan specifika områden identifierats och de marknadsmässiga förutsättningarna undersökts tillsammans med mobiloperatörerna är förhoppningen att pilotprojektet resulterar i en process som kan användas även i andra delar av landet. Samtliga av landets fyra mobiloperatörer deltar i projektet.

Projektet, som är ett resultat av Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband, kommer att avrapportera resultatet till Bredbandsforums styrgrupp under hösten. Läs mer om tankarna bakom projektet i arbetsgruppens slutrapport.