PTS vägledning om trådlös teknik

17 januari 2019

PTS har genomfört ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning och information till regionala och lokala aktörer kring hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att nå uppsatta bredbandsmål.

PTS fick förra året i uppdrag av regeringen att ta fram material för vägledning och information till regionala och lokala aktörer om hur trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål.

Vägledningen och informationen ska tydliggöra på vilket sätt trådbundna och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål.

Ladda ned vägledningen på från PTS webbplats.