PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt

12 oktober 2020

Regeringen har beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska fördela stöd till bredbandsutbyggnad under de kommande åren. För 2020 fick PTS 136 miljoner kronor att dela ut. Stödet riktas till glesbefolkade områden där PTS bedömer att det inte på kommersiell väg kommer att byggas snabbt bredband inom de närmsta tre åren.

Nu har PTS fattat de första besluten om vilka projekt som ska tilldelas bredbandsstöd. Denna gång handlar det om sammanlagt 44 projekt, som motsvarar en total summa om 106 miljoner kronor.

Klicka här för att se vilka stödmottagare som beviljats stöd.

I november kommer PTS att fatta ytterligare beslut i årets tilldelning av bredbandsstöd. Det innebär att sökande, som ännu inte fått beslut, fortfarande kan vara aktuella för stöd. Det återstår fortfarande cirka 29 miljoner att tilldela.

Inför nästa år har regeringen föreslagit ytterligare 1,4 miljarder kronor i bredbandsstöd. Sammanlagt kommer 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till 2025.

Klicka här för att läsa mer om PTS bredbandsstöd.