PTS ska konkretisera utformningen av framtidens stödinsatser för bredbandsutbyggnaden

27 juni 2019
Regeringen har i dag, i Post- och telestyrelsens regleringsbrev, gett myndigheten i uppdrag att främja utbyggnaden av snabbt bredband och konkretisera hur framtidens stöd för utbyggnaden av snabbt bredband skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS presenterade i november 2017 ett förslag om en centralt styrd nationell stödordning för bredbandsutbyggnad där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över de områden som behöver stöd samt konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden.

Nu får PTS i uppdrag att utifrån det tidigare förslaget konkretisera hur framtida stödinsatser ska kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 17 januari 2020.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/pts-ska-konkretisera-utformningen-av-framtidens-stodinsatser-for-bredbandsutbyggnaden/