Nya uppdrag till Bredbandsforum

4 november 2019

På Bredbandsforums styrgruppsmöte den 15 oktober prioriterade styrgruppen ett antal aktiviteter som ska genomföras under det kommande året. Bredbandsforums kansli ska bland annat gräva djupare i frågor om efteranslutningar till fibernätet samt frågor om drift och felavhjälpning i fastighetsnät.

Bredbandsforums styrgrupp har en viktig roll. Det är styrgruppens uppgift att säkerställa att de förslag, rekommendationerna och aktiviteter som föreslås av Bredbandsforums arbetsgrupper följs upp, prioriteras och genomförs. I oktober varje år görs därför en genomgång av lagda förslag, behov av ytterligare insatser och beslut om vilka aktiviteter som bör prioriteras. På styrgruppsmötet den 15 oktober 2019 beslutade styrgruppen att ge Bredbandsforums kansli i uppdrag att genomföra följande aktiviteter:

  • Ta fram inriktningsförslag för kommande arbetsgrupper inom Bredbandsforum. Förslagen diskuteras på Bredbandsforums nästa styrgruppsmöte i mars 2020.
  • Förbereda en diskussionsövning om att förändra eller bredda Bredbandsforums fokus. Övningen genomförs på Bredbandsforums nästa styrgruppsmöte i mars 2020.
  • Formera en dialoggrupp för att diskutera roller och ansvar för drift och felavhjälpning i fastighetsnät vid leverans av samhällstjänster. Förslaget kommer från Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering.
  • Genomföra en förstudie i hur efteranslutningar hanteras i kommunala och regionala bredbandsstrategier, och i samband med detta intervjua ett antal kommunala och regionala bredbandskoordinatorer eller bredbandssamordnare, samt undersöka hur data och statistik om efteranslutningar kan förbättras eller förtydligas. Dessa förslag kommer från Bredbandsforums dialoggrupp om efteranslutningar.