Nya stödpengar till bredbandsutbyggnad

6 september 2019

Regeringen har nu presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Budgeten innehåller bland annat en satsning på landsbygdspolitik, där det aviseras att Landsbygden ska få 150 miljoner mer till bredbandsutbyggnad år 2020. Satsningen innebär också att regeringen tillför det nya stödsystemet som Post- och telestyrelsen arbetar på att utforma 200 miljoner år 2021 och 300 miljoner 2022.

"Satsningarna på landsbygden som Centerpartiet får igenom i budgeten kommer att leda till bättre infrastruktur, digitalisering, starkare konkurrenskraft inom jord- och skogsbruk men också förstärkt mediebevakning på landsbygden", säger Annie Lööf, partiledare för Centern, i en kommentar.

Läs mer om satsningen på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/stor-satsning-pa-landsbygdspolitik-i-budget-2020/