Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband

4 december 2019

Uppdatering av Bredbandsforums årliga jämförelse av företagsklimat och bredbandstillgång

Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post-och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband under åren 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018. I de kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar, har fler företag också tillgång till snabbt bredband.

I en ny jämförelse med siffror från 2019 finner vi samma samband.

Tillgång till bredband med 100 Mbit/s relaterat till totalranking.

Källa: PTS-ER-2019:05 och www.foretagsklimat.se med bearbetning av Bredbandsforums kansli.

Bland de 20 högst rankade kommunerna 2019 har i genomsnitt 77 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, jämfört med 58 procent i de 20 lägst rankade kommunerna. Om vi utökar spannet ser vi att i genomsnitt 72 procent av företagen har tillgång till snabbt bredband i de 50 högsta rankade kommunerna, jämfört med 59 procent i de 50 lägst rankade. I Svenskt Näringslivs enkätundersökning har företagen även specifikt svarat på hur nöjda de är med it-och telenätets utbyggnad och kvalitet i sina respektive kommuner. När vi jämför företagens svar med bredbandskartläggningen ser vi ett tydligt samband mellan tillgången till högre hastigheter och hur nöjd företagarna är med it-och telenätet i kommunen.

Tillgång till 100 Mbit/s-bredband relaterat till ranking av it-och telenät.

Källa: PTS-ER-2019:05 och www.foretagsklimat.se med bearbetning av Bredbandsforums kansli.

Bland de 20 högst rankade kommunerna avseende it-och telenätet har i genomsnitt 79 procent av företagen tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100 Mbit/s jämfört med i genomsnitt 42 procent bland de 20 lägst rankade kommunerna. Tillgång till ett snabbt och framtidssäkert bredband är viktigt för både stora och små företag, och möjligheten att få en snabb bredbandsuppkoppling kan påverka uppfattningen om företagsklimatet i en kommun. I dagsläget har 76 procent av Sveriges företag tillgång till bredband med en överföringshastighet om 100 Mbit/s enligt PTS senaste bredbandskartläggning.