Vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät"

20 april 2021

Bredbandsforums kansli har producerat en vägledning för planering av drift och underhåll i svenska fastighetsnät. Genom att följa ett flödesschema med relevanta frågeställningar och dokumentera resultatet i en checklista kan fastighetsägare identifiera möjliga förbättringsområden och åtgärdsförslag. Vägledningen är ett led i Bredbandsforums arbete att underlätta för kommunikationen mellan aktörer som är inblandade i förvaltningen av denna viktiga del av leveranskedjan för digitala samhällstjänster.

Bredbandsforums kansli har tidigare beskrivit hur drift och underhåll hanteras i svenska fastighetsnät och identifierat utmaningar på området. En viktig slutsats var att fastighetsägare med mindre organisationer har små förutsättningar att bedöma behov, kravställa på rätt nivå, eller tolka avtal. Olika intressenter ser samtidigt behov av att kunna kommunicera med fastighetsägare i syfte att exempelvis inplacera utrustning, hyra förbindelse, eller göra riskanalyser för leverans av samhällstjänster.

Bredbandsforums kansli har nu producerat en vägledning för fastighetsägare, som kan användas som gränssnitt för kommunikation mellan olika aktörer på området. Vägledningen syftar till att hjälpa fastighetsägare att systematiskt hantera planering för drift och underhåll av det egna fastighetsnätet. Genom att besvara frågorna i flödesschemat och dokumentera resultatet i checklistan kan möjliga förbättringsområden och åtgärdsförslag identifieras.

Kansliet kommer nu arbeta för att vägledningen ska införlivas i en befintlig struktur som säkrar den långsiktiga förvaltningen.

Ladda ned vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät" (PDF)

Ladda ned checklistan "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät" (PDF)

Ladda ned artikeln "Utmaningar i drift och underhåll av fastighetsnät" (PDF)