Digitalhjälpen – ny tjänst från PTS

11 januari 2021

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en ny del av webbplatsen som ska hjälpa äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg. På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser.

Med anledning av den rådande pandemin och den ökade isolering som många äldre upplever gav regeringen ett uppdrag till PTS i april 2020. PTS ska genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster.

En av dessa insatser är Digitalhjälpen - webbsidor med vägledning och tips som hjälper äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg.

PTS har samlat information om goda exempel på insatser, tjänster och verktyg på sin webbplats för att det ska vara lättare hitta det som erbjuds.

På Digitalhjälpen finns även helt nytt stödmaterial som PTS har tagit fram, i form av steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och fördjupande information om videosamtal och hjälp på distans med fjärrstyrning. För personal som arbetar med äldre inom vård och omsorg finns en särskild sektion med samlade tips och information för de som arbetar med att stötta äldre.

Digitalhjälpen finns på pts.se/digitalhjalpen

Olika digitala tjänster

Här får du hjälp med sådant som hur du:

Digital kompetensutveckling

Här kan du lära dig mer om:

Praktiska guider

Vet du direkt vilken guide du vill ta del av så klicka på länkarna nedan: