Byanätsforum blir branschorganisation för fiberföreningar

2 februari 2021

Byanätsforum blir en ideell förening från och med den 1 mars 2021 och arbetet inför att bli en nationell branschorganisation är snart färdigt.

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger bredbandsnät på svensk landsbygd. Arbetet startades i Bredbandsforum som drev verksamheten från 2015 fram till våren 2018, då Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tog över efter att ha fått projektpengar beviljade ur landsbygdsprogrammet.

Under 2020 har projektet planerat för att ta nästa kliv, och bilda en nationell branschorganisation. Idag drivs Byanätsforum som ett nätverk utan att vara en egen juridisk person. Verksamheten är finansierad med ett stöd ur landsbygdsprogrammet och bakom nätverket finns Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF. Svenska Stadsnätsföreningen har varit med som samarbetspart under 2020 och i den kommande föreningen är det tänkt att samtliga samarbetsorganisationer ska finnas med i styrelsen tillsammans med företrädare för landets bredbandsföreningar.

Under februari kommer Byanätsforums kansli att komma med mer information om processen framåt och hur man ansöker om medlemskap, vilka fördelarna är med ett medlemskap och mer detaljer kring hur föreningen är uppbyggd.

– Vi har lyssnat på våra medlemmar genom enkäter, enskilda samtal och genom att arrangera ett arbetsmöte med ett 20-tal av våra mest aktiva medlemmar. Vi tror nu att vi har skapat oss en förståelse för vad våra medlemmar behöver och vill se för typ av verksamhet när Byanätsforum blir en nationell förening, säger Anna Johansson på Byanätsforums kansli.

Besök Byanätsforums webbplats på www.byanatsforum.se, eller kontakta Byanätsforums kansli på byanatsforum@helasverige.se för mer information om förändringen.