Byanätsforum anordnar nationell konferens

30 september 2019

Byanätsforum arrangerar den 10 oktober 2019 en nationell konferens och mötesplats där alla bredbandsföreningar i landet bjuds in att delta i regionala samlingar som alla knyts samman via videolänk.

Utöver representanter från bredbandsföreningarna kommer även andra intresserade att bjudas in såsom tjänstemän och politiker. Konferensen sker i samarbete mellan landets regionala bredbandskoordinatorer samt riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Byanätsforums kansli kommer att ansvara för en nationell del med flera intressanta talare som kommer att sändas ut via videolänk till samtliga regionala mötesplatser. I anslutning till den nationella direktsändningen kommer det i de flesta fallen att arrangeras lokala samtal om bredbandsutbyggnaden. Deltagarna kommer även ha möjlighet att ställa frågor och vara aktiva via det digitala verktyget mentimeter.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på Byanätsforums webbplats: https://www.byanatsforum.se/konferens-2019/