Bredbandslyftet – utvärdering och framtid

27 oktober 2021

Bredbandslyftet är ett vägledningsprogram från Bredbandsforums som syftar till att stimulera bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner. Totalt har 24 Bredbandslyft genomförts mellan 2018 – 2021. Inga fler kommunala bredbandslyft är nu planerade, men med start 2022 kommer regionala bredbandslyft anordnas.

Bredbandslyftet är ett vägledningsprogram som kan hjälpa en kommun se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. I programmet kartläggs kommunens nuvarande situation och investeringsbehovet för den utbyggnad som återstår uppskattas. Bredbandslyftet riktas till kommunledningen och genomförs på plats i kommunen.

Totalt har Bredbandsforums kansli tillsammans med de regionala bredbandskoordinatorerna genomfört 24 Bredbandslyft mellan 2018 – 2021. Intresset för programmet är nu inte lika stort och inga nya kommunala bredbandslyft har initierats. En utvärdering av programmet har därför genomförts under sommaren 2021.

Representanter från 18 kommuner har intervjuats, och generellt får Bredbandslyftet ett mycket gott omdöme. Bredbandslyftet har enligt deltagarna bidragit till att engagemanget hos den politiska ledningen har ökat och att bredbandsfrågan har fått högre prioritet och anses mer viktig. En majoritet av kommunerna uppger också att de har ändrat eller utvecklat strategierna för bredband, och att samverkan med externa aktörer har påverkats i positiv riktning.

Inga fler kommunala bredbandslyft är nu planerade, men Bredbandsforums kansli kommer förvalta metoden och materialet som använts. Då flera kommuner och regioner har visat intresse för ett bredbandslyft på regional nivå, där deltagarna kan samverka och lära av andra kommuner, kommer nu regionala bredbandslyft erbjudas i samarbete med de regionala bredbandskoordinatorerna. Kontakta din regionala bredbandskoordinator om din organisation är intresserad av att delta: bredbandsforum.se/bredbandskoordinatorer/

Utvärderingen av de kommunala bredbandslyften (PDF)

 

Karta över genomförda kommunala bredbandslyft:

Karta över Sveriges kommuner med 24 kommuner markerade