Nyheter

 • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband

  4 december 2019

  Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post-och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband under åren 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018. I de kommune…

 • Nya uppdrag till Bredbandsforum

  4 november 2019

  På Bredbandsforums styrgruppsmöte den 15 oktober prioriterade styrgruppen ett antal aktiviteter som ska genomföras under det kommande året. Bredbandsforums kansli ska bland annat gräva djupare i frågor om efteranslutningar till fibernätet samt frågo…

 • 22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025 enligt Post- och telestyrelsen

  8 oktober 2019

  22 miljarder utöver de kommersiella aktörernas investeringar krävs för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål. Det visar PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. PTS bedömer att…

 • Byanätsforum anordnar nationell konferens

  30 september 2019

  Utöver representanter från bredbandsföreningarna kommer även andra intresserade att bjudas in såsom tjänstemän och politiker. Konferensen sker i samarbete mellan landets regionala bredbandskoordinatorer samt riksorganisationen Hela Sverige ska leva,…

 • Nya stödpengar till bredbandsutbyggnad

  6 september 2019

  Regeringen har nu presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Budgeten innehåller bland annat en satsning på landsbygdspolitik, där det aviseras att Landsbygden ska få 150 miljoner mer till bredbandsutbyggnad år 2020. Satsningen innebär också att re…