Nyheter

 • Vägledning om hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden

  17 juni 2019

  Post- och telestyrelsen (PTS) publicerade 2018 en rapport om kommunernas roller på bredbandsmarknaden. Myndigheten har nu omsatt rapporten till en praktisk vägledning som kan användas av beslutsfattare eller tjänstemän inom kommuner och stadsnät när…

 • Sveriges digitala konkurrenskraft står sig väl i internationell jämförelse

  12 juni 2019

  DESI är ett verktyg för att jämföra hur länder i EU lyckas med digitaliseringen av samhället. I årets undersökning hamnar Sverige på en andraplats, tätt efter Finland. Sveriges totalvärde i indexet har ökat sedan förra året och är nu 70,4, att jämför…

 • Utmaningar med att efteransluta fastigheter, hushåll och företag till fibernät

  1 april 2019

  Under vintern har Bredbandsforum arbetat med att identifiera utmaningar kring att efteranslutningar till fibernätet, och förslag på hur olika aktörer kan förenkla processen. I rapporten kan man även läsa om vad som kännetecknar olika typer av efteran…

 • Nya bredbandsforum.se

  29 januari 2019

  Välkommen till nya bredbandsforum.se! Bredbandsforums webbplats har fått en uppdaterad design, ny grafisk profil, och bättre funktionalitet. Vår förhoppning är att det nu ska vara enklare för dig som besökare att hitta det du söker med färre klick. S…

 • PTS vägledning om trådlös teknik

  17 januari 2019

  PTS har genomfört ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning och information till regionala och lokala aktörer kring hur fasta och trådlösa tekniker kan komplettera varandra för att nå uppsatta bredbandsmål. PTS fick förra året i uppdrag av regering…