Nyheter

 • 10 år med Bredbandsforum

  7 augusti 2020

  För lite drygt tio år sedan beslutade regeringen att det skulle inrättas ett Bredbandsforum – en mötesplats för dialog och samverkan mellan myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet med initiativet,…

 • Så skapar vi digital mobilitet i hela Sverige - Slutrapport från Infrastruktur för mobilt bredband 2023

  9 juni 2020

  Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för mobilt bredband 2023 har undersökt hur tillgången till mobilt bredband i Sverige kan förbättras. Tillgången till mobilt bredband är i dagsläget förhållandevis god, men behöver utvecklas för att möta konsu…

 • Fortsatt fokus på bredbandsutbyggnad i Sveriges regioner

  18 mars 2020

  Ett aktivt arbete med samordning av bredbandsutbyggnaden på nationell, regional som kommunal nivå är viktigt om målen i regeringens bredbandsstrategi ska kunna uppnås. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i alla län…

 • Så kan efteranslutningar till fibernätet främjas – ny rapport från Bredbandsforums kansli

  11 mars 2020

  Bredbandsforums kansli lämnar i en ny rapport rekommendationer på hur efteranslutningar av hushåll, företag och fastigheter till fibernätet kan främjas. Undersökningen är en fortsättning på arbetet i Bredbandsforums dialoggrupp om efteranslutningar,…

 • PTS förslag till nytt bredbandsstöd

  30 januari 2020

  Post- och telestyrelsen fick förra året i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett framtida bredbandsstöd skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Nu har myndigheten redovisat sitt uppdrag till regeringen. Förslaget innebär att PTS beviljar s…