Nyheter

 • Utmaningar i drift och underhåll av fastighetsnät

  17 november 2020

  Bakgrunden till kartläggningen är att Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering tidigare har undersökt om Sveriges bredbandsnät är redo att bära dagens och morgondagens tjänster. Arbetet visade att det finns brister i den kedja av…

 • PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt

  12 oktober 2020

  Regeringen har beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska fördela stöd till bredbandsutbyggnad under de kommande åren. För 2020 fick PTS 136 miljoner kronor att dela ut. Stödet riktas till glesbefolkade områden där PTS bedömer att det inte på kom…

 • 1,4 extra miljarder i bredbandsstöd 2021

  23 september 2020

  Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2021 att det kommer satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Totalt kommer n…

 • Snabbt bredband underlättar hemarbete

  4 september 2020

  Sifo har på uppdrag av Ip-Only undersökt hur tillgången till eller avsaknaden av snabbt bredband påverkar möjligheterna till hemarbete och välmåendet i hushåll som hemarbetar. Undersökningen visar bland annat att svenskar förväntar sig att hemarbete…

 • 10 år med Bredbandsforum

  7 augusti 2020

  För lite drygt tio år sedan beslutade regeringen att det skulle inrättas ett Bredbandsforum – en mötesplats för dialog och samverkan mellan myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet med initiativet,…