Nyheter

 • Digitalhjälpen – ny tjänst från PTS

  11 januari 2021

  Med anledning av den rådande pandemin och den ökade isolering som många äldre upplever gav regeringen ett uppdrag till PTS i april 2020. PTS ska genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga…

 • Fortsatt arbete för Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna till 2025

  20 november 2020

  - Bredbandsforum har en viktig funktion i regeringens arbete med 2025-målet, bredband i världsklass i hela landet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Bredbandsforum förbättrar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden, genom att underlätta…

 • Utmaningar i drift och underhåll av fastighetsnät

  17 november 2020

  Bakgrunden till kartläggningen är att Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering tidigare har undersökt om Sveriges bredbandsnät är redo att bära dagens och morgondagens tjänster. Arbetet visade att det finns brister i den kedja av…

 • PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt

  12 oktober 2020

  Regeringen har beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska fördela stöd till bredbandsutbyggnad under de kommande åren. För 2020 fick PTS 136 miljoner kronor att dela ut. Stödet riktas till glesbefolkade områden där PTS bedömer att det inte på kom…

 • 1,4 extra miljarder i bredbandsstöd 2021

  23 september 2020

  Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2021 att det kommer satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Totalt kommer n…