Nyheter

 • Bredband en allt viktigare fråga för Sveriges regioner

  22 mars 2021

  Ett aktivt arbete med samordning av bredbandsutbyggnaden på nationell, regional som kommunal nivå är viktigt om målen i regeringens bredbandsstrategi ska kunna uppnås. Därför beslutade regeringen att förlänga mandatet för de regionala bredbandskoo…

 • Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum – Avtal som verktyg för samverkan

  1 mars 2021

  På både lokal och regional nivå används idag avtal i olika former som verktyg för att bestämma upplägg och målsättningar för samverkan kring bredbandsutbyggnad. Dessa kallas oftast för ”samverkansavtal”, ”intentionsavtal” eller ”avsiktsförklaringar”,…

 • Byanätsforum blir branschorganisation för fiberföreningar

  2 februari 2021

  Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger bredbandsnät på svensk landsbygd. Arbetet startades i Bredbandsforum som drev verksamheten från 2015 fram till våren 2018, då Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tog över efter att…

 • Digitalhjälpen – ny tjänst från PTS

  11 januari 2021

  Med anledning av den rådande pandemin och den ökade isolering som många äldre upplever gav regeringen ett uppdrag till PTS i april 2020. PTS ska genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga…

 • Fortsatt arbete för Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna till 2025

  20 november 2020

  - Bredbandsforum har en viktig funktion i regeringens arbete med 2025-målet, bredband i världsklass i hela landet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Bredbandsforum förbättrar förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden, genom att underlätta…