Nyheter

 • Senaste nytt om Bredbandsforums samverkansprojekt för bättre mobiltäckning

  17 september 2021

  I de allra flesta fall beror det helt enkelt på att det inte finns tillräckligt med sändarplatser – mobilmaster – på platsen. Det kan i sin tur bero på att operatörerna bedömer att kundunderlaget eller behovet är för litet för att motivera den stora…

 • Vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät"

  20 april 2021

  Bredbandsforums kansli har tidigare beskrivit hur drift och underhåll hanteras i svenska fastighetsnät och identifierat utmaningar på området. En viktig slutsats var att fastighetsägare med mindre organisationer har små förutsättningar att bedöma beh…

 • Bredband en allt viktigare fråga för Sveriges regioner

  22 mars 2021

  Ett aktivt arbete med samordning av bredbandsutbyggnaden på nationell, regional som kommunal nivå är viktigt om målen i regeringens bredbandsstrategi ska kunna uppnås. Därför beslutade regeringen att förlänga mandatet för de regionala bredbandskoo…

 • Ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum – Avtal som verktyg för samverkan

  1 mars 2021

  På både lokal och regional nivå används idag avtal i olika former som verktyg för att bestämma upplägg och målsättningar för samverkan kring bredbandsutbyggnad. Dessa kallas oftast för ”samverkansavtal”, ”intentionsavtal” eller ”avsiktsförklaringar”,…

 • Byanätsforum blir branschorganisation för fiberföreningar

  2 februari 2021

  Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger bredbandsnät på svensk landsbygd. Arbetet startades i Bredbandsforum som drev verksamheten från 2015 fram till våren 2018, då Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF tog över efter att…