Nyheter

 • Bredbandsforum fokuserar på måluppfyllelse 2025

  7 februari 2022

  Det är nu över fem år sedan regeringen presenterade en ny bredbandsstrategi för ett helt uppkopplat Sverige. Ambitionen i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Det innebär i praktiken att ytterligare ca tre proce…

 • Ny vägledning i frågor om överenskommelser och avtal om samverkan kring bredbandsutbyggnad

  11 november 2021

  På både lokal och regional nivå används idag överenskommelser i olika former som verktyg för att bestämma upplägg och målsättningar för samverkan kring bredbandsutbyggnad. Dessa kallas ofta exempelvis för ”samverkansavtal”, ”intentionsavtal” eller ”a…

 • Bredbandslyftet – utvärdering och framtid

  27 oktober 2021

  Bredbandslyftet är ett vägledningsprogram som kan hjälpa en kommun se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. I programmet kartläggs kommunens nuvarande situation och inves…

 • Senaste nytt om Bredbandsforums samverkansprojekt för bättre mobiltäckning

  17 september 2021

  I de allra flesta fall beror det helt enkelt på att det inte finns tillräckligt med sändarplatser – mobilmaster – på platsen. Det kan i sin tur bero på att operatörerna bedömer att kundunderlaget eller behovet är för litet för att motivera den stora…

 • Vägledningen "Planering för drift och underhåll av fastighetsnät"

  20 april 2021

  Bredbandsforums kansli har tidigare beskrivit hur drift och underhåll hanteras i svenska fastighetsnät och identifierat utmaningar på området. En viktig slutsats var att fastighetsägare med mindre organisationer har små förutsättningar att bedöma beh…