10 år med Bredbandsforum

7 augusti 2020

För lite drygt tio år sedan beslutade regeringen att det skulle inrättas ett Bredbandsforum – en mötesplats för dialog och samverkan mellan myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet med initiativet, enligt protokollet från regeringssammanträdet den 25 mars 2010, är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av infrastruktur. Ledamöterna i Bredbandsforums styrgrupp utnämndes av dåvarande IT-minister Åsa Torstensson, och styrgruppen visade redan från början att man förväntade sig konkreta resultat från det nya forumet. De första arbetsgrupperna tillsattes snabbt, med fokus på att helt enkelt identifiera problem och hinder för bredbandsutbyggnad – och förklara hur problemen och hindren skulle överkommas.

10 år senare har Bredbandsforums styrgrupp sammanträtt 31 gånger och tillsätter fortfarande arbetsgrupper och prioriterar bland viktiga frågor. Fem olika it- eller digitaliseringsministrar har agerat ordförande och diskuterat bredbandsfrågor med aktörer som representerar olika perspektiv. Bredbandsforums arbetsgrupper har levererat 19 slutrapporter med hundratals förslag och rekommendationer.

Så länge bredbandsmålen inte är uppfyllda och utbyggnaden pågår, så kan saker och ting alltid ske lite effektivare. Hur många processer som än förbättras, och hur mycket mer samverkan och samarbete man än skapar, så hittar man alltid en ny fråga att vrida och vända på. Bredbandsforums arbete på robusthetsområdet är ett bra exempel. De första arbetsgrupperna som fokuserade på hur infrastrukturen anlades utgjorde bland annat grunden för det som nu är konceptet Robust Fiber, medan de senare arbetsgrupperna på området har undersökt hur robust hela kedjan av aktörer och lösningar är vid leverans av välfärdstjänster. Bredbandsmarknaden rör dessutom på sig hela tiden, nya aktörer och tekniker för med sig nya frågetecken. Så länge Bredbandsutbyggnad pågår så kommer dessa frågeställningar behöva behandlas någonstans.

En erfarenhet från arbetet är att diskussion kan leda till konkreta resultat, om det ges rätt förutsättningar. Att sitta och prata om ett problemområde utan att riktigt veta exakt var det kommer landa blir ibland komplicerat. Särskilt då det alltid finns olika viljor och idéer om hur verkligheten ser ut. Men om man hittar de nödvändiga kompromisserna, så kommer resultatet vara värt ansträngningen. En ingrediens för framgångsrik samverkan är att det måste få ta tid, Bredbandsforums arbetsgrupper får i de flesta fall pågå i nästan ett år. Även om ett samverkansprojekt inte skulle leda till en rapport eller förslagslista så är det självklart att den här typen av diskussioner alltid är värdefulla. Det leder till att olika aktörer eller personer förstår varandra bättre, och krattar manegen för framtida samarbeten. En framgångsfaktor för Bredbandsforum varit att det har funnits en projektorganisation med ett tydligt uppdrag att se till att diskussionerna alltid resulterar i konkreta produkter.

På Bredbandsforums webbplats finns allt material som forumet arbetat fram genom åren tillgängligt. Här hittas material från alla Bredbandsforums styrgruppsmöten, alla slutrapporter och produkter från Bredbandsforums arbetsgrupper, samt annan intressant information.