1,4 extra miljarder i bredbandsstöd 2021

23 september 2020

Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2021 att det kommer satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Totalt kommer nu 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till och med 2025, jämfört med den tidigare siffran på 450 miljoner under samma tidsperiod.

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltande myndighet för detta stöd, och kommer nu att förbereda för en utlysning av 1,4 miljarder kronor under 2021. Den stödmodell myndigheten tagit fram kommer skalas upp efter dessa nya förutsättningar.

Bredbandsstöd ges till bredbandsutbyggnad som garanterar hastigheter på 1 Gbit/s i glest befolkade områden. Både privata och offentliga nätbyggare har möjlighet att söka bredbandsstöd för utbyggnadsprojekt.

Läs mer på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/kraftig-satsning-pa-befintliga-stod-till-bredbandsutbyggnad/