Nyheter

 • 22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025 enligt Post- och telestyrelsen

  8 oktober 2019

  22 miljarder utöver de kommersiella aktörernas investeringar krävs för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål. Det visar PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. PTS bedömer att…

 • Byanätsforum anordnar nationell konferens

  30 september 2019

  Utöver representanter från bredbandsföreningarna kommer även andra intresserade att bjudas in såsom tjänstemän och politiker. Konferensen sker i samarbete mellan landets regionala bredbandskoordinatorer samt riksorganisationen Hela Sverige ska leva,…

 • Nya stödpengar till bredbandsutbyggnad

  6 september 2019

  Regeringen har nu presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Budgeten innehåller bland annat en satsning på landsbygdspolitik, där det aviseras att Landsbygden ska få 150 miljoner mer till bredbandsutbyggnad år 2020. Satsningen innebär också att re…

 • Bredbandsforum ska främja infrastruktur för mobilt bredband

  1 juli 2019

  En ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum ska främja utbyggnaden av infrastruktur för mobilt bredband. Ett viktigt fokus för gruppen är att analysera hur de mobila bredbandsnäten behöver se ut år 2023 om vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål, och f…

 • PTS ska konkretisera utformningen av framtidens stödinsatser för bredbandsutbyggnaden

  27 juni 2019

  Regeringen har i dag, i Post- och telestyrelsens regleringsbrev, gett myndigheten i uppdrag att främja utbyggnaden av snabbt bredband och konkretisera hur framtidens stöd för utbyggnaden av snabbt bredband skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.…