Nyheter

 • Fortsatt fokus på bredbandsutbyggnad i Sveriges regioner

  18 mars 2020

  Ett aktivt arbete med samordning av bredbandsutbyggnaden på nationell, regional som kommunal nivå är viktigt om målen i regeringens bredbandsstrategi ska kunna uppnås. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i alla län…

 • Så kan efteranslutningar till fibernätet främjas – ny rapport från Bredbandsforums kansli

  11 mars 2020

  Bredbandsforums kansli lämnar i en ny rapport rekommendationer på hur efteranslutningar av hushåll, företag och fastigheter till fibernätet kan främjas. Undersökningen är en fortsättning på arbetet i Bredbandsforums dialoggrupp om efteranslutningar,…

 • PTS förslag till nytt bredbandsstöd

  30 januari 2020

  Post- och telestyrelsen fick förra året i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett framtida bredbandsstöd skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Nu har myndigheten redovisat sitt uppdrag till regeringen. Förslaget innebär att PTS beviljar s…

 • Sexton Bredbandslyft senare

  20 december 2019

  Bredbandsforums arbetsgrupp Kommungruppen skapade en vägledning för kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Vägledningen sker inte i form av till exempel en broschyr med allmänna råd och rekommendationer. Istället utvecklade a…

 • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband

  4 december 2019

  Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post-och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband under åren 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018. I de kommune…