Nyheter

 • PTS förslag till nytt bredbandsstöd

  30 januari 2020

  Post- och telestyrelsen fick förra året i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett framtida bredbandsstöd skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Nu har myndigheten redovisat sitt uppdrag till regeringen. Förslaget innebär att PTS beviljar s…

 • Sexton Bredbandslyft senare

  20 december 2019

  Bredbandsforums arbetsgrupp Kommungruppen skapade en vägledning för kommuner som vill se över strategiska vägval i bredbandsfrågor. Vägledningen sker inte i form av till exempel en broschyr med allmänna råd och rekommendationer. Istället utvecklade a…

 • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband

  4 december 2019

  Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post-och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband under åren 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018. I de kommune…

 • Nya uppdrag till Bredbandsforum

  4 november 2019

  På Bredbandsforums styrgruppsmöte den 15 oktober prioriterade styrgruppen ett antal aktiviteter som ska genomföras under det kommande året. Bredbandsforums kansli ska bland annat gräva djupare i frågor om efteranslutningar till fibernätet samt frågo…

 • 22 miljarder krävs för att nå bredbandsmål till 2025 enligt Post- och telestyrelsen

  8 oktober 2019

  22 miljarder utöver de kommersiella aktörernas investeringar krävs för att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 i enlighet med regeringens bredbandsmål. Det visar PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. PTS bedömer att…