Landsbygdsgruppen (AG XVI)

Bredbandsforums arbetsgrupp för ett helt uppkopplat Sverige – oavsett var man bor eller verkar

I takt med digitaliseringen av samhället så har bredband blivit en infrastruktur som är lika viktig som vatten, el och transporter. Allt fler saker kopplas upp och elektroniska tjänster flätas in i människors vardag. För att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet behövs framtidssäkert bredband byggas ut. Regeringen har därför ställt upp målsättningen att alla i Sverige ska kunna koppla upp sig. För landsbygden innebär detta en särskild utmaning eftersom de kommersiella förutsättningarna för utbyggnad är sämre. Det finns därför behov av en vägledning för hur målsättningarna ska kunna nås.

Med anledning av ovanstående har styrgruppen för regeringens Bredbandsforum beslutat att tillsätta en arbetsgrupp. Gruppen leds av Mikael Ek, Vd för Svenska Stadsnätsföreningen tillika ledamot av styrgruppen, och kommer att arbeta under perioden juni 2017 - februari 2018.

Ta del av arbetsgruppens direktiv

Se presentation från arbetgsgruppens första möte 22/8-2017

Läs minnesanteckningar från arbetsgruppens första möte 22/8-2017 

Se prioriterade frågor från arbetsgruppens första möte 22/8-2017

Se underlag för arbetsgruppens andra möte 27/9-2017

Se presentation från arbetsgruppens andra möte 27/9-2017

Se underlag för möte med referensgruppen 29/9-2017

Se presentation från möte med referensgruppen 29/9-2017

Se underlag för mötet med arbetsgruppen 31/10-2017

Se presentation från mötet med arbetsgruppen 31/10-2017

Inom arbetsgruppen ingår:

Bynet
Hela Sverige ska Leva 
LRF 
Tillväxtverket 
PTS 
Svenska stadsnätsföreningen
Jordbruksverket
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Region Halland
Småkom
Region Västerbotten
Utsikt bredband
Skinnskattebergs kommun
Telenor 
Skanova

Kopplat till arbetsgruppen finns också en referensgrupp
Föreningen trådlös bredbandsinfrastruktur
IT Norrbotten
Nils Gunnar Bilinger
Landsbygdskom. huvudsekreterare
Rala
Eltel