Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som ideellt bygger egna bredbandsnät.  Alla byanät i Sverige är välkomna som medlemmar.

     
 

Hela Sverige ska Leva, LRF, och Coompanion tar från och med hösten 2018 över verksamheten i Byanätsforum.

Mer information och kontaktuppgifter till det nya Byanätsforum hittar ni på Hela Sverige ska Levas webbplats:

https://www.helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-prioriterade-fraagor/infrastruktur/byanaetsforum-20/

 
     

Över 1 000 byalag och aktivitetsgrupper har idag tagit initiativ till att bygga lokala bredbandsnät. Tillsammans har de anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka 150 000 hushåll och företag.

Byanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt synliggöra utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Idag har deltagare i Byanätsforum tillgång till:     

  • Information om utbyggnaden av bredbandsnät på landsbygden.*
  • Ett forum för diskussion
  • Kontaktuppgifter till lokala, regionala och nationella aktörer som arbetar med bredbandsutbyggnad på landsbygden
  • Ett nyhetsbrev om bredbandsutbyggnad på landsbygden.
  • Möjlighet att ställa frågor om byanätsprocessen.

Vi vill därför uppmana alla byanät – oavsett om man är i planeringsfasen, under byggnation eller redan står klara, att anmäla ert intresse att kostnadsfritt delta i Byanätsforum.


*Byanätsforum sammanställer information från olika källor. All information på denna hemsida är avsedd att exemplifiera, illustrera och att bidra till diskussion. Byanätsforum tar inte ansvar för hur informationen används eller eventuella konsekvenser som uppkommer av att informationen används.

Byanätsforum är ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet stöds av ledande marknadsaktörer, myndigheter och intresseorganisationer men agerar självständigt. Mer information finns här