Vilket bredband behöver mitt hushåll?

Vilken bredbandsuppkoppling du behöver beror på vilka bredbandstjänster du använder och hur många ni är som använder tjänsterna samtidigt. Det är också viktigt att tänka på morgondagens behov av bredband eftersom fibernäten är den infrastruktur som kommer att användas inom allt fler områden framöver.

Vilket bredband behövs för din användning?

För att kunna surfa på internet, betala räkningar eller mejla klarar du dig med lägre hastighet. Att använda playtjänster och strömma musik och film kräver mer, ca 10 Mbit/s[1] för att få bra kvalitet.  Det som verkligen är hastighetskrävande är att ladda ner stora filer som exempelvis filmer. Har man låg hastighet kan nedladdningen ta väldigt lång tid.

Med högre hastighet kan du använda fler tjänster samtidigt och det går fortare att surfa eftersom sidorna laddas ner snabbare. För vissa tjänster, som att strömma film, krävs också en viss hastighet för att de ska fungera. 

Hur många använder bredbandet samtidigt?

En annan sak att tänka på är att om ni är flera som använder nätet samtidigt, eller om någon laddar ner en stor fil, kan det gå långsammare för alla att surfa och då kan det vara svårt att strömma film eller musik samtidigt. Du kan jämföra med en vanlig väg, när det är rusningstrafik blir det kö för alla bilar, både långtradare som tar mycket plats och små personbilar. Det är därför ett enpersonshushåll kan klara sig med en lägre hastighet och datamängd än en tonårsfamilj. 

Vilket bredband behöver du i framtiden?

I framtiden kommer vi att använda bredbandsnäten på många fler sätt än vi gör idag. Redan nu används näten inom allt fler områden och behovet av bredband kommer att öka ju mer samhället digitaliseras. Exempel på tjänster som används redan idag är utbildning och arbete på distans, larm och säkerhetslösningar i bostaden och medicinska kontroller vid hemsjukvård. Vi kommer att se fler sådana lösningar i framtiden.

De bredbandsnät som byggs nu är den infrastruktur vi kommer att använda för framtidens bredbandstjänster. Den teknik som funnits hittills, kopparnäten, kommer successivt att bytas ut till ny infrastruktur. Vi behöver fibernät för att säkert överföra stora mängder datatrafik och mobilnät för att nå tjänsterna överallt. Genom att ansluta din villa till fibernätet kommer du att kunna använda framtidens bredbandstjänster.    


[1] Bredbandhastigheten mäts i något som kallas megabit per sekund och brukar förkortas Mbit/s. Ju högre siffra desto snabbare bredband. Beställer du 100 Mbit/s får du alltså tio gånger så hög hastighet som om du nöjer dig med 10 Mbit/s.


Vilken teknik motsvarar mitt behov?

Vanliga frågor vid köp av bredbandsanslutning