Tänk efter före

Ta avstamp i behoven, stanna upp och fundera på varför vissa arbetsuppgifter utförs eller varför en viss process finns.

Sverige har kommit långt i utvecklingen av bredband och digitalisering och har som mål att bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. För att förändra, införa och anamma ny teknik krävs kunskap, insikt och mod.


Trots den positiva utvecklingen inom många områden som rör digitalisering och bredbandsutveckling generellt, går Sveriges införande och användning av digitala tjänster i offentlig sektor inte tillräckligt snabbt. I FNs återkommande mätningar kring den offentliga sektorns digitala utveckling är Sveriges position betydligt lägre.


Den offentliga sektorn behöver bli ännu bättre på att utveckla och använda digitala verktyg. För att samla våra krafter behöver vi ta avstamp i behoven, stanna upp och fundera på varför en viss arbetsuppgift utförs eller varför en viss process finns.

Vi behöver ställa följande frågor:

  • Vilka behov (utmaningar och möjligheter) finns?
  • Vad skapar vi för nytta genom att tillgodose behoven?
  • Hur kan vi tillgodose behoven? Vilka alternativ finns?
  • Vilka mervärden/konsekvenser ger detta för användaren/brukaren?
  • Vad innebär det för oss att tillgodose behoven?
  • Behöver vi ändra vårt sätt att arbeta? Har vi den kompetens och de resurser vi behöver? Vad kostar det i investeringar och/eller löpande kostnader?
  • Hur tar vi oss an detta (realistisk tidsplan utifrån var vi befinner oss nu)?