Steg 3: Ta fram en handlingsplan

Tredje steget är att ta fram en handlingsplan som beskriver era lösningar för att skydda er mot och hantera ett bredbandsavbrott. Med rätt förberedelser kan konsekvenserna minimeras och verksamheten fortsätta fungera. Det kan exempelvis handla om att ha alternativa arbetssätt vid ett avbrott eller rätt servicenivå i avtalet med din leverantör.

I handlingsplanen listar ni alla aktiviteter som är beroende av bredband (steg 1) och hur aktiviteterna påverkas om bredbandet slutar fungera. I handlingsplanen skriver ni också ner era förebyggande åtgärder och vad ni ska göra under och efter ett avbrott för att skydda verksamheten (steg 2). Avslutningsvis bestämmer ni vem som är ansvarig för planen, hur den ska uppdateras och vem som gör vad vid ett avbrott.

Några tips:

  • Tänk på att beskriva lösningarna så att alla berörda förstår vad de betyder. Storköpsexemplet: ”Vid ett bredbandsavbrott hämtar butiksansvarig trådlösa betalterminaler från kassaskåpet”.
  • Bestäm vem som är ansvarig för handlingsplanen och att den uppdateras. Skriv gärna en funktion, t ex butikschefen, istället för ett namn. 

Ett exempel: Storköpet 

Matvaror

Storköpet kontaktar sin bredbandsleverantör för att diskutera lämpliga lösningar för verksamheten.

För att vara bättre förberedd för ett avbrott väljer Storköpet att komplettera den fasta fiberanslutningen med en trådlös anslutning som kan ta över när det blir avbrott i det fasta nätet. Storköpet kontrollerar också att den fasta och den trådlösa bredbandslösningen inte delar samma infrastruktur längre bak i nätet.

Vid ett avbrott är det butikschefen som tar fram terminalerna som behövs för den trådlösa betalningslösningen. Storköpet sluter också avtal om att fel ska vara åtgärdade inom 48 timmar. Om bredbandet är nere en längre tid får de ersättning från leverantören.

Butikschefen får ansvaret för handlingsplanen och att den uppdateras vid behov.

Till checklistan