Robusthetsguiden

Allt fler verksamheter är beroende av bredband. Ett avbrott kan få stora konsekvenser om verksamheten inte är förberedd. Robusthetsguiden hjälper dig ta fram en handlingsplan som minskar din verksamhets sårbarhet om bredbandet slutar fungera.

Guiden består av tre steg som på ett enkelt sätt hjälper dig att öka din verksamhets beredskap för bredbandsavbrott. Du börjar med att se över vilka delar av verksamheten som är beroende av bredband, och hur dessa skulle påverkas av ett avbrott. Sedan hittar du lösningar för att hantera ett avbrott i bredbandet, det kan t ex handla om alternativa anslutningsmetoder om ditt bredband går ner. Till sist tar ni fram en handlingsplan där ni skriver ner vilka aktiviteter som är beroende av bredband och era lösningar för att trygga verksamheten vid ett avbrott. Robusthetsguidens checklista kan hjälpa din verksamhet att stå bättre rustad vid ett avbrott i bredbandet!

Robusthetsguiden är framtagen av Bredbandsforums Robusthetsgrupp. Vägledningen är avgränsad till avbrott i de fasta näten, men tillvägagångssättet kan användas även inom andra områden. Guiden bygger på FSPOS Vägledning för kontinuitetshantering och PTS Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation.

Varför behövs en handlingsplan för robusthet?

Alla typer av verksamheter är känsliga för avbrott i de elektroniska kommunikationsnäten. Ingen verksamhet är så stor att tillgången till internet alltid ligger inom dess kontroll. Ingen verksamhet är så lönsam att man har råd med stiltje i betaltjänstsystemen. Ingen verksamhet klarar sig utan verksamhetskritiska system.

Avbrott och störningar inträffar av många olika orsaker - avgrävning, elavbrott och naturfenomen är vanliga orsaker. Stormarna Simone (2013), Dagmar (2011) och Gudrun (2005) är några exempel på stormar drabbat tusentals abonnenter. Avgrävning av en fiberkabel i Luleå drabbade Sunderbyns sjukhus år 2011, men verksamheten klarade sig tack vare dubbla anslutningar. Brand i en tunnel under Vasastan  (2013) medförde att ett tusental kunder stod utan telefon och internet i flera veckor. Det här är bara några exempel på händelser som kan drabba din verksamhet. Avbrott och störningar som kan påverka viktiga funktioner som larm, betalningslösningar och affärssystem.

Vad kan du göra nu?

Samla alla berörda i verksamheten och gå igenom Robusthetsguiden, checklistan, och mall för handlingsplan. Börja med steg 1: att lista vilka delar av verksamheten som är beroende av bredband.

Steg 1: Kartlägg verksamhetens bredbandsberoende 

Steg 2: Lösningar för din verksamhet 


Steg 3: Ta fram en handlingsplan