Styrgrupp

Bredbandsforum arbete leds av en styrgrupp. Statsrådet som ansvarar för it-frågor i regeringen är styrgruppens ordförande och utser dess ledamöter. Styrgruppen består av nyckelaktörer som är viktiga för strategins genomförande.

Gruppen bestämmer inriktning för forumets arbete och beslutar om direktiv för arbetsgrupper. Styrgruppen är mottagare av förslag från arbetsgrupper och följer upp genomförande av förslagen. Du kan ta del av mötesanteckningar och övrigt material från Bredbandsforums styrgruppsmöten.

Ledamöterna förordnas personligen och företräder sin organisation i styrgruppen.

I Bredbandsforums styrgrupp ingår:

 • Peter Eriksson
Digitaliseringsminister
 • Dan Sjöblom

Post- och telestyrelsen

 • Christina Nordin

Jordbruksverket

 • Helene Barnekow

Telia Sverige

 • Patrik Hofbauer

Telenor

 • Johan Johansson

Tre

 • Samuel Skott

Tele 2

 • Frida Westerberg

IP-Only

 • Anders Nilsson

Com Hem

 • Hanna Maurer Sibley

Ericsson

 • Mikael Ek

SSNF

 • David Mothander

IT&Telekomföretagen

 • Jimmy Ahlstrand

SVT

 • Anna Lindberg

Region Norrbotten

 • Gunilla Glasare

SKL

 • Terese Bengard

Hela Sverige Ska leva