Om kansliet

Bredbandsforums löpande verksamhet drivs av ett kansli.

Bredbandsforums kansli ansvarar för det löpande arbetet i Bredbandsforum, Byanätsforum samt vid sekretariatet för de Regionala Bredbandskoordinatorerna och de dagliga kontakter med olika aktörer som detta innebär.

I arbetet inom Bredbandsforum ingår att stödja arbetsgrupper och dess ordförande. Det ingår vidare att stödja Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med underlag till styrgruppen, bl.a. förslag till nya arbetsgrupper och andra aktiviteter samt i övrigt för att främja att bredbandsstrategins mål nås. Kansliet ska även verka för att öka kännedomen om bredbandsstrategin och om forumets arbete och resultat.

Post- och telestyrelsen har regeringens uppdrag att ansvara för kansliet. Kansliet är en självständig enhet under PTS generaldirektör.

På kansliet jobbar:

Nicklas-Liss Larsson (chef, tillträder den 1 januari 2018)

  Kristina Lindbom

Mattias Svanold

  Åsa Boman

Åsa Lindskog

Christa Ahlenblom