Nyhetsbrev

Bredbandsforum publicerar ett nyhetsbrev i anslutning till forumets styrgruppsmöten.

Med detta nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass.


Det första numret av nyhetsbrevet publicerades i februari 2012 och innehåller följande artiklar:

 • Anna-Karin Hatt har ordet
 • Ny styrgrupp och en gemensam avsiktsförklaring
 • Ny kommunarbetsgrupp
 • Stärkt ansvar för bredband i län och regioner
 • Stadsnäten tar fram gemensamma affärsvillkor
 • Moms för byanät
 • Effektivare användning av stödmedel

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 1 2012


Det andra numret av nyhetsbrevet publicerades i maj 2012 och innehåller följande artiklar:

 • Välkommen till andra nyhetsbrevet!
 • Anne-Marie Fransson har ordet
 • Bredbandsforum tillsätter Robusthetsgrupp
 • Tre förslag från gruppen för stöd och strategi
 • Från styrgruppsmötet
 • Byalag får i vissa fall göra avdrag för moms
 • Svensk telemarknad
 • Fiber till byn
 • Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi
 • Nystart för länssamverkan bredband i PTS regi

Läs bredbandsforums nyhetsbrev nr 2 2012


Det tredje numret av nyhetsbrevet publicerades i september 2012 och innehåller följande artiklar:

 • Åsa Odell har ordet
 • Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp
 • Från styrgruppsmötet
 • PTS lanserar Bredbandskartan
 • En miljard till bredband
 • Kanalisation för bättre bredband
 • IT Norrbotten 15 år – intervju med Tony Blomqvist

Läs bredbandsforums nyhetsbrev nr 3 2012


Det fjärde numret av nyhetsbrevet publicerades i februari 2013 och innehåller följande artiklar:

 • Jimmy Ahlstrand har ordet
 • Från styrgruppsmötet
 • Nya arbetsgrupper 2013
 • Kommungruppen har slutrapporterat
 • Bredbandsstrategin ska utvärderas
 • Stora skillnader mellan villkor för bredbandsstöd
 • Stark utveckling av bredbandsmarknaden
 • Lantmäteriet belyser hinder för markåtkomst
 • Bredband på agendan 2013
 • Hearing om robusthet
 • Intervju med Loth Hammar, Digitaliseringskommissionen

Läs bredbandsforums nyhetsbrev nr 4 2013


Det femte numret av nyhetsbrevet publicerades i februari 2013 och innehåller följande artiklar:

 • Göran Marby har ordet
 • Från styrgruppsmötet
 • Byanätsgruppen har slutrapporterat
 • Robusthetsgruppen - lösningar för robustare kommunikation
 • Mobilt bredband i hela landet
 • Bredband på landsbygden
 • Branschen framtidssäkrar bredbandsinfrastrukturen
 • Uppföljning av bredbandsstrategin
 • Sänkta kostnader för bredbandsutbyggnad
 • Bredbandsutredning
 • Bredbandsutbildning för länsstyrelser
 • Vad krävs för att lyckas med ett byanät? – intervju med Susanne Stenbacka

Läs bredbandsforums nyhetsbrev nr 5 2013


Det sjätte numret av nyhetsbrevet publicerades den 10 oktober 2013 och innehåller följande artiklar:

 • Linus Jönsson har ordet
 • Från styrgruppsmötet
 • Lösningar för ökad robusthet
 • Mobilt bredband i hela landet
 • Villaförstudie
 • Standardisering av anläggningstekniker
 • Bredbandsutredningen
 • Utredning om statligt ägd it-infrastruktur
 • Handbok för fiberutbyggnad
 • Bredbandsbåten
 • Nya stödinsatser för bredband
 • Översyn av täckningskartor
 • Intervju med Per Fröling, Västerås stad

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 6 2013


Det sjunde numret av nyhetsbrevet publicerades den 21 februari 2014 och innehåller följande artiklar:

 • Ann Emilson har ordet
 • Bredbandsåret 2014
 • Mobilt bredband i hela landet
 • Bredbandskartan.se bredare och bättre
 • En robust arbetsdag
 • Digitaliseringens möjligheter för ökat bostadsbyggande
 • Intervju med Monica Hansson

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 7 2014


Det åttonde numret av nyhetsbrevet publicerades den 21 februari 2014 och innehåller följande artiklar:

 • Mattias Grafström har ordet
 • Robusthetsgruppen slutrapporterar
 • Nya arbetsgrupper inom Bredbandsforum
 • Lantmäteriet föreslår åtgärder för effektivare markåtkomst
 • Lägesuppdatering från Mandatgruppen
 • Dalapilot för mobiltäckning
 • Kommunernas engagemang ökar enligt bredbandsenkät
 • Nytt bredbandsstöd bekräftat
 • Lokal byanätsorganisation – ett första steg mot en nationell byanätsförening?
 • Intervju med Susanna och Maria från Bredbandsutredningen

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 8 2014


Det nionde numret av nyhetsbrevet publicerades den 4 november 2014 och innehåller följande artiklar:

 • Eva-Marie Marklund har ordet
 • Mandatgruppen har slutrapporterat
 • Villagruppen – fokus på konsumenternas situation
 • Samordnad efterfrågan
 • Starkt söktryck på bredbandsstöd
 • 10 röster om bredband
 • Grävdirektiv och bredbandsutredning på remiss
 • Samverkan mellan lokala bredbandsnät
 • Härryda ska bli smart fiberstad
 • Ledningskollen.se startar nyhetsbrev
 • Intervju med Bredbandsforum för Skåne

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 9 2014


Det tionde numret av nyhetsbrevet publicerades den 19 mars 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Mehmet Kaplan har ordet
 • Byanätsforum
 • Byanätskartan
 • Bredbandsforum får pris
 • Robusta riktlinjer för framtidssäkra fibernät
 • Samordnad efterfrågan
 • Villagruppen – fokus på konsumenternas situation
 • Intervju med Netwest
 • Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 10 mars 2015


Det elfte numret publicerades i juni 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Carola Gunnarsson har ordet
 • Arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan har slutrapporterat
 • Villagruppen har slutrapporterat
 • Byanätsforum växer så det knakar
 • Regionala bredbandskoordinatorer
 • EU har godkänt Sveriges bredbandssatsning
 • #EttSverige
 • Lösningar för inomhustäckning
 • Bredband via satellit
 • Träffa Bredbandsforum i Almedalen
 • Stark efterfrågan på fiber i Sverige
 • Intervju med Terese Bengard

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 10 – juni 2015


Det tolfte numret publicerades i oktober 2015 och innehåller följande artiklar:

 • Thomas Ekman har ordet
 • Ny arbetsgrupp ska arbeta med robusthet, tillgänglighet och kvalitet i praktiken
 • Bredbandskoordinatorer snart på plats
 • Nya föreskrifter om bredbandsstöd i Landsbygdsprogrammet
 • Bredbandsbåten
 • Projekt om anläggningstekniker
 • Bredband i politiken
 • Fiberhandboken 2.0
 • Intervju med Jonas Jernberg på Länsstyrelsen i Östergötland

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 12 – oktober 2015


Det trettonde numret publicerades i februari 2016 och innehåller följande artiklar:

 • Nils Hertzberg har ordet
 • Bredbandsforums styrgrupp
 • Omsorg genom bredband - Slutrapport från Praktikfallsgruppen
 • Kick-off för regionala bredbandskoordinatorer
 • Vårens möten och konferenser
 • Föreskrifterna på plats
 • Förslag från utredningen om effektivare användning av statens infrastruktur
 • Utmaningar vid elanslutning av mobilmaster
 • Utbyggnadsdirektivet
 • Säffle får landets största fiberförening
 • Intervju med Jimmy Stigevall på IP-Only

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 13 – februari 2016


Det fjortonde numret publicerades i juni 2016 och innehåller följande artiklar:

 • Helene Barnekow har ordet
 • Bredbandsforums styrgrupp
 • Nystartsgruppen
 • Billigare utbyggnad av bredbandsnät
 • Fiberabonnemangen fortsätter öka
 • Bredband i fokus på Landsbygdsriksdagen
 • Träffa Bredbandsforum i Almedalen
 • Fiber Optic Valley visar vägen mot bättre mobiltäckning
 • Intervju med Magnus Magnusson om trådlösa bredbandstekniker

Läs Bredbandsforums fjortonde nyhetsbrev – juni 2016


Det femtonde numret publicerades i november 2016 och innehåller följande artiklar:

 • Mikael Ek har ordet
 • Bredbandsforums styrgrupp
 • Nystartsgruppen
 • Bredbandskoordinatorer arrangerar regionala möten om bredband
 • Robustfiber.se certifierar företag
 • Regeringen skjuter upp 700 MHz- auktionen
 • Utbyggnadslagen
 • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband
 • Landsbygden i fokus även i Stockholm
 • Lantmäteriet och PTS anordnar seminarium om bredbandsutbyggnad

Läs Bredbandsforums femtonde nyhetsbrev – november 2016


I februari 2017 publicerades ett specialnummer av Bredbandsforums nyhetsbrev. Numret innehöll artiklar om Sveriges nya bredbandsstrategi:

 • Peter Eriksson har ordet
 • Nya mål för hela Sverige
 • Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna
 • Kommunernas roll i bredbandsstrategin
 • Reflektion från Svenska Stadsnätsföreningen
 • Post- och telestyrelsens viktiga uppdrag
 • Bredbandsutbyggnad på landsbygden
 • Reflektion från IT&Telekomföretagen
 • Mobilitet och trådlösa tekniker
 • Framtidssäkra bredbandsnät

Läs specialnumret av Bredbandsforums nyhetsbrev – februari 2017

Specialnumret finns också att läsa direkt på Bredbandsforums webbplats: www.bredbandsforum.se/nyhetsbrev/specialnummer


Det sextonde numret publicerades i juni 2017 och innehåller följande artiklar:

 • Full fart mot ett helt uppkopplat Sverige
 • Terese Bengard har ordet
 • Slutrapport från Nystartsgruppen
 • Ny arbetsgrupp för bredband till alla, oavsett var man bor eller verkar
 • Material från Bredbandsforums styrgrupp
 • Digitaliseringsstrategi för Sverige
 • Nya bredbandsuppdrag till PTS
 • Bredbandsfakta.se
 • Bredbandsstrategins mål kan uppnås enligt PTS
 • 7 av 10 har nu tillgång till 100 Mbit/s
 • Allt fler anslutna via Sveriges stadsnät

Läs Bredbandsforums sextonde nyhetsbrev – juni 2017


Det sjuttonde numret publicerades i november 2017 och innehåller följande artiklar:

 • Fokus på att öka efterfrågan
 • Henrik Ringmar har ordet
 • Ny arbetsgrupp för vägledning på kommunal nivå
 • Halvtid för Bredbandsforums landsbygdsgrupp
 • Material från Bredbandsforums styrgrupp
 • God tillgång till grundläggande internet
 • Telekområdgivarna hjälper konsumenter vid fiberanslutning
 • Digitaliseringsrådet anordnar seminarier
 • Uppkopplad! – Nationell bredbandskonferens i Lycksele
 • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband
 • Reserapport från Lissabon – Connected Europe 2017

Läs Bredbandsforums sjuttonde nyhetsbrev – november 2017


Det artonde numret publicerades i december 2018 och innehåller följande artiklar:

 • Uppkopplad! – Nationell bredbandskonferens i Vara
 • Bredbandslyftet
 • Infrastruktur för digitalisering
 • Nya Byanätsforum
 • Två år med utbyggnadslagen
 • Material från Bredbandsforums styrgrupp
 • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband
 • Ny teknik för mobilt bredband

Läs Bredbandsforums artonde nyhetsbrev – december 2018

Ladda ned en PDF-version av artikeln "Ny teknik för mobilt bredband"

 


 

Här kan du anmäla dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din epostadress i fältet nedan.