Kortfattad rapportering från bredbandskoordinatorernas träff i Linköping 29–30 november

Publicerad 2017-12-08

De regionala bredbandskoordinatorerna träffas regelbundet. Denna gång samlades man i Linköping för att byta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar med bredbandsutbyggnaden.

Åsa Boman och Kristina Lindbom, båda från Bredbandsforums kansli, berättar om träffen:

Den första dagen hade vi bjudit in Finspångs kommun för att berätta om kommunens arbete för bredbandsutbyggnad. Även IP-Only deltog och informerade om satsningar med lån från Europeiska investeringsbanken, och Jordbruksverket höll en workshop om framtida bredbandsstöd.

Vi brukar försöka få en blandning av nätverkande, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter på våra träffar och denna gång fick vi möjlighet att vara i Linköping och besöka Tekniska Verken och Utsikt bredband.

Med Utsikt besökte vi Tekniska verkens infrastrukturkulvert under Vallastaden och en testanläggning för fiber. I testanläggningen har Utsikt lagt flera kilometer kanalisation och vi fick se hur de blåste fiber för att testa en ny fibersort. Det var en imponerande anläggning som används både för att testa material och utbildning av bland annat entreprenörer.

Det är värdefullt för nätverket att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Denna gång diskuterade vi bland annat utmaningar på landsbygden, fokusområden för nästa år och bredbandskoordinatorernas roll och mandat.

Det märks att gruppen lärt känna varandra väl och har stort utbyte av att ses. Alla kommer på våra träffar och flera av koordinatorerna samarbetar och ses även mellan sekretariatets möten.