Trafikutskottets utfrågning om bredbandsutbyggnad

Publicerad 2017-02-06

Riksdagens Trafikutskott anordnade den 2 februari en utfrågning om "it-infrastrukturen idag och i framtiden".

Talade gjorde bland annat Bräcke kommuns fibersamordnare Per Sundin, PTS, SKL, och IT&Telekomföretagen. Du kan se hela sändningen på regeringens webbplats: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-it-infrastrukturen_H4C220170202ou2