Stockholms regionala handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur

Publicerad 2017-01-18

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en handlingsplan för  att främja utbyggnaden av digital infrastruktur i länet.

Handlingsplanen beskriver prioriteringar och insatser på regional nivå som är viktiga för att säkra de nationella bredbandsmålen. Den är också är ett regionalt komplement både till den nya nationella bredbandsstrategin från 2016 och till den regionala digitala agendan för Stockholms län från 2015.

Hösten 2015 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Kommunförbundet och Landstinget i Stockholms län gemensamt om en regional digital agenda, med kommunförbundet som värd. Agendan har fyra fokusområden: digital infrastruktur, digital kompetens, digital marknad samt digital offentlig sektor.

Ni kan läsa mer om handlingsplanen och ladda ned dokumentet på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats:

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/nyheter/2017/sidor/handlingsplanen-for-utbyggnad-av-digital-infrastruktur-nu-klar.aspx/