RISE Acreo-studie om fibernät i Blekinge och Skåne

Publicerad 2017-01-27

Forskningsinstitutet RISE Acreo har analyserat de samhällsekonomiska konsekvenserna av att bygga ut fibernätet i Skåne och Blekinge. Enligt rapporten kan utbyggnaden skapa 166 nya företag, över 21 000 nya jobb och öka skatteintäkterna med 1,68 miljarder. Dessutom kan de offentliga verksamheterna i länen spara mellan 469 och 639 miljoner kronor.

Studien har RISE Acreo och författarna Marco Forzati, Crister Mattsson, Jie Li och Christina Lagerstedt gjort på uppdrag av Region Skåne.

För Skåne och Blekinge län skulle en ökad utbyggnad om ytterligare tio procent av fibernätet direkt till hemmen ge en rad positiva effekter. Bland annat skulle hemtjänsten i de två länen kunna spara in mellan 469 och 639 miljoner kronor om året. Det skulle också kunna leda till snabbare insatstider, och minskade transporter.

Ökat distansarbete, fler möten på video-telefon och bättre möjligheter att jobba hemifrån skulle leda till färre transporter i länen. RISE Acreo visar i rapporten att man skulle kunna spara in 24 miljoner mil bilkörning, vilket motsvarar 46 500 ton mindre koldioxidutsläpp.

Samtidigt skapar ökad fiberanslutning fler arbetstillfällen och fler nystartade företag. Bland annat genom utveckling av nya e-tjänster, nya affärsmodeller, fler tjänsteleverantörer ökad transparens i offentlig förvaltning, ökat e-lärande och kompetensutveckling. RISE Acreo räknar med att detta kan leda till 166 nya företag samt en total ökning av arbetstillfällena med 21650 nya jobb i regionen. Vilket i sin tur kan genererar 5,37 miljarder i utbetalade löner och därmed 1,68 miljarder mer i skatteintäkter.

Klicka här för att ladda ner rapporten.