PTS föreslår 5 Mbit/s som ny grundnivå för internethastighet

Publicerad 2017-05-08

Post- och telestyrelsen föreslår att nivån för grundläggande internethastighet som staten garanterar bör höjas från 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Det fastslås i rapporten Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet.

På uppdrag av regeringen har PTS utrett den överföringshastighet som krävs för att säkerställa att alla hushåll och företag har tillgång till internettjänster som är grundläggande för att kunna bo och verka var som helst i landet. PTS bedömer att hushållen och företagen behöver 5 Mbit/s för att kunna tillgodogöra sig dessa tjänster. Därför rekommenderar PTS en höjning från dagens nivå på 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Efter fem år föreslås en översyn och eventuell revidering.

Grundläggande internet ska ge möjligheter att söka information på internet, ta del av nyheter, söka jobb eller utbilda sig på distans, sköta sin privatekonomi och tillgodogöra sig samhällsservice från det offentliga. Oavsett var man bor och verkar ska man kunna kommunicera via e-post, sociala medier och använda videosamtal.

PTS konstaterar att hushållen och företagens tillgång till 5 Mbit/s är mycket god. De allra flesta har tillgång till grundläggande internet via olika infrastrukturer. I de fall där det behövs en mer kostsam installation hos den enskilde bedömer PTS att det saknas tillgång. PTS föreslår därför att regeringen ger PTS i uppdrag att säkerställa hushållens och företagens tillgång till 5 Mbit/s. Myndigheten har uppskattat kostnaderna för detta till en investeringskostnad om 2,2 miljoner kr och årliga kostnader om cirka 1,7 miljoner kronor.

Läs hela rapporten här