Mobiltäckningen i Stockholms skärgård ska mätas

Publicerad 2017-04-20

Under 2017 ska Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Landstinget genomföra en kartläggning av mobiltäckningen i skärgården. Kartläggningen ska identifiera geografiska områden med sämre mobiltäckning samt variationer under hög- och lågsäsong.

– Vi fokuserar i första hand på att mäta signalstyrkan i 4G-näten. I områden som saknar snabbt bredband via exempelvis fiber eller wi-fi är boende och företag helt beroende av mobilt bredband. Där har 4G i dag bäst förutsättningar att kunna leverera de höga hastigheter som förväntas, säger Claes Johansson, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen har upphandlat mätarna och Landstingets upphandlade bolag Sjöblick AB ansvarar för koordineringen av mätarnas utplacering. Mätningar kommer att ske längs Waxholmsbolagets ordinarie trafikleder, nord- och sydlinjen, och i kompletterande trafik. När mätinstrumenten kopplas in i båtarnas elförsörjning mäter de kontinuerligt signalstyrkan från flera mobiloperatörer samtidigt. Med stöd från taxibåtar och postbåtar kommer även avskilda områden att kunna kartläggas, inklusive vissa områden på land.

– Mätningarna har pågått i drygt två veckor och kommer att fortsätta året ut. Redan nu kan vi se intressanta skillnader, både mellan olika delar av skärgården och mellan operatörerna, säger Claes Johansson.

Inslag i SVT om projektet