Missa inte PTS marknadsdag - 20 april 2017

Publicerad 2017-03-04

Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag är en mötesplats för marknadsaktörer inom it och telekom. Under marknadsdagen vill PTS både informera om och diskutera aktuella ämnen. Det erbjuds också tillfällen att mingla med kollegor i branschen.

På årets marknadsdag kommer PTS att utgå från den nya bredbandsstrategin och prata om hur det ser ut idag med bredbandsutbyggnaden, hur marknadsregleringen på bredbandsområdet kan bidra till att uppfylla de uppsatta målen och hur PTS arbetar med stabila bredbandsuppkopplingar. Dagen avslutas med ett samtal mellan ett antal bredbandsaktörer kring bredbandsstrategins möjligheter och utmaningar.

Marknadsdagen äger rum den 20 april, kl. 9–16, på Folkets hus i centrala Stockholm.

Anmäl dig på PTS webbplats.