Bredbandskoordinatorerna i full gång med regionala möten

Publicerad 2017-01-13

Det är full fart ute i regionerna just nu. Under hösten och vintern har bredbandskoordinatorerna bjudit in till regionala möten om bredband.

Deltagarna har varit mycket positiva till initiativen och visat ett stort engagemang. Koordinatorerna har bjudit in både kommuner, politiker och fiberföreningar. I flera fall har mötena även haft ett större fokus såsom digitalisering eller servicefrågor. Möten under hösten har hållits i bland annat Stockholm, Östergötland, Blekinge och Jönköping.

Flera regioner har också ordnat möten där de bjudit in PTS att prata om till exempel utbyggnadslagen, ledningskollen och robust fiber. Exempel på detta är Uppsala och Västmanland.

Nästa regionala koordinatorsmöte arrangeras av region sörmland den 8-9 februari. Läs mer och ladda ner programmet på regionens webbplats: http://region.sormland.se/kalender/nationell-bredbandskonferens/