83 procent av kommunerna har nu en bredbandsstrategi

Publicerad 2017-04-07

Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Bredbandsforum gör årligen en enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete. Syftet med enkätundersökningen är att undersöka i vilken utsträckning kommuner arbetar med att planera och främja sin bredbandsutbyggnad.

Svaren i enkäten visar bland annat att 184 kommuner hade en bredbandsstrategi, IT-infrastrukturprogram eller motsvarade som upprättats eller uppdaterats efter 2007. Dessutom var det ytterligare 32 kommuner vars bredbandsstrategi PTS kunde ta del av. Detta summerar till 216 kommuner som på något av ovan sätt har angett att de har en bredbandsstrategi.

En hög andel, 40 procent, av kommunerna känner redan till e-tjänsten Robust fiber som startade hösten 2015. Branschens aktörer har tillsammans med PTS och Svenska Stadsnätsföreningen initierat ett koncept, ”Robust fiber”, för robust fiberanläggning där de nämnda aktörerna och bland annat SKL deltagit. Tjänsten syftar till att samla, ensa och utveckla befintliga riktlinjer för fiberanläggning.

I enkäten ställs också frågor om robusthet. En femtedel av kommunerna ställer krav på robusthet i upphandling och kravställning av digitala tjänster. Det är något lägre än föregående år. Här ingår även upphandling av välfärdstjänster där robusthet är av stor betydelse.

PTS e-tjänst Bredbandskartan har en strategidel som är uppdaterad med information från enkätundersökningen.

Ta del av undersökningen här.