7 av 10 har nu tillgång till 100 Mbit/s

Publicerad 2017-03-20

Utbyggnaden av fiberbaserat bredband fortsätter i Sverige. Genom nya noder och anslutningar växer möjligheten för allt fler att kunna koppla upp sig via framtidssäkert bredband. Ca 70 procent av hushållen är redan uppkopplade med 100 mbit/s och därutöver kan ytterligare ca 13 procentenheter anslutas relativt snabbt.

Post- och Telestyrelsen (PTS) gör årligen en kartläggning av bredbandstillgången i Sverige. Vad gäller tillgången till fast bredband, visar årets rapport att ca 70 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2016. Det är en ökning med 5 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Många av dem som ännu inte har tillgång till 100 Mbit/s, har goda möjligheter till det de närmaste åren. Andelen hushåll i Sverige som finns i närheten[1] av redan fiberanslutna byggnader (så kallade ”homes passed”) är ca 13 procentenheter högre än andelen hushåll i fiberanslutna byggnader.

Hösten 2016 publicerade en ny bredbandsstrategi[2] vilken bland annat anger mål om att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s och att 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

Utöver fiber gjordes också stora investeringar i mobilnäten. Under 2016 har utbyggnaden främst skett när det gäller 4G-nät och varit särskilt påtaglig i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Läs mer och ta del av PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning på myndighetens webbplats:

http://pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2017/Sju-av-tio-har-snabbt-bredband-till-foljd-av-fortsatt-fiberutbyggnad/


[1] Inom 50 meter i tätort eller småort, inom 250 meter utanför tätort och småort