Om Bredbandsforum

Regeringen beslutade i november 2009 om bredbandsstrategi för Sverige. Bredbandsforum är en viktig del av strategin. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad.  Företag, myndigheter och organisationer möts i Bredbandsforum för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. 

Regeringen beslutade i mars 2010 att inrätta forumet med mandat tom 2011, och har därefter konstaterat att forumet fungerar väl och förlängt mandatet först till och med 2015 och sedan till 2020.

Bredbandsforum leds av en styrgrupp där statsrådet med ansvar för digitaliseringsfrågor är ordförande.

Relevanta frågor och områden behandlas i tidsbegränsade arbetsgrupper.

Bredbandsforums löpande verksamhet drivs av ett kansli. För att läsa mer om kansliets verksamhet kan du läsa verksamhetsplan för 2017, och verksamhetsberättelse för 2016.

  • Våra arbetsgrupper

    Arbetsgrupperna är centrala för Bredbandsforums arbete. Det är i arbetsgrupperna som fokusering sker genom att enskilda sakfrågor belyses och diskuteras från olika perspektiv. Det bidrar till ökad...
  • Om kansliet

    Som stöd till Bredbandsforums arbete finns ett kansli hos Post- och telestyrelsen (PTS). Bredbandsforums kansli är en egen självständig enhet som är placerad under PTS generaldirektör. Kansliet rapporterar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i sakfråga, resultat och budget.